giới thiệu về học máy

Tổng quan về học máy

Trong chuỗi bài viết về Deep learning, bài đầu tiên này mình sẽ khái quát về các kiến thức về Machine learning hay còn gọi là học máy....

Ứng dựng AI trong an ninh mạng

Ngày nay, khoa học máy tính được chú trọng vì rất nhiều những tiện ích chúng mang lại  như phục vụ việc xử lý thông tin, lưu trữ tài liệu, thực hiện các...

Ứng dụng của học máy trong phát hiện xâm nhập

Giới thiệu Sự phụ thuộc của dịch vụ trực tuyến trên hệ thống mạng ngày càng phát triển. Dẫn đến xuất hiện những nguy cơ tiềm tàng về bảo mật...

Giám sát và phân tích lưu lượng mạng

Giới thiệu Ở giai đoạn đầu tiên, mạng máy tính được phát minh để sẵn sàng chia sẻ tài liệu giữa các thiết bị với nhau. Với sự...

Làm sao để xây dựng một model GAN 1D bằng Keras

GAN viết tắt của Genneative Adversarial Networks là một kiến trúc học sâu cho quá trình đào tạo models sinh, model là một hình.Nói tóm lại Gan là mô hình có thể ...

Recent Posts