Home Tags Thích nhất hạnh

Tag: Thích nhất hạnh

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN VỀ THỰC TẬP CHÁNH NIỆM

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN VỀ THỰC TẬP CHÁNH NIỆM - sư thầy Thích Nhất Hạnh (Trích trong sách “Quyền Lực Đích Thực” của Thiền sư Thích...