https://cafe2sach.com/index.php/2022/11/16/probabilistic-deep-learning-mot-cuon-sach-hay-ve-deep-learning/

Sắp tới mình sẽ follow một số bài viết trong cuốn sách này để viết trên Chuyên Mục AI cho web, mình share cuốn sách này ở đây, để cho bạn nào chưa có sách thì có thể download bản bản quyền này do mình có licence vì đã mua sách giấy.

Link download:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here