Tháng Hai 7, 2023
Home Tags Data science

Tag: data science

Tìm hiểu ChatGPT qua các bài báo khoa học

Bạn có biết ChatGPT được đào tạo như thế nào không? ChatGPT "đơn giản" là một mô hình GPT-3 được tinh chỉnh với lượng dữ liệu nhỏ đáng ngạc...