Tháng Ba 24, 2023
Home Tags Trọc phú kiến thức

Tag: Trọc phú kiến thức

𝗞𝗵𝗶 𝘁𝗿𝗼̣𝗰 𝗽𝗵𝘂́, 𝘁𝗿𝗶́ 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰, 𝘃𝗮̀ 𝗡𝗶𝗲𝘁𝘇𝘀𝗰𝗵𝗲 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝗯𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝘃𝗮̀𝗼 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗾𝘂𝗮́𝗻 𝗯𝗮𝗿

𝗗𝗶𝗲̂̃𝗻 𝗯𝗶𝗲̂́𝗻: Anh Hoàng Hối Hận là một kol, được mời dự lễ phát biểu của đại học Fulbright, và cho ra đời bài viết viral...