Tháng Tư 14, 2024
Home Tags Làng mai

Tag: làng mai

Bài thứ nhất: Mỉm cười với hiện tại

Thở vào, tâm tĩnh lặng / Tĩnh lặngThở ra, miệng mỉm cười / Mỉm cười Thở vào, an trú trong hiện tại / Hiện tạiThở ra, giây phút đẹp...

Thông điệp yêu thương với Trịnh Công Sơn – Pháp thoại làng Mai

Thông điệp yêu thương với Trịnh Công Sơn - Pháp thoại làng Mai - thầy Thích Nhất Hạnh Nếu lời nguyện của Đức Bồ Tát Địa...