Tháng Năm 23, 2024
Home Tags Thiền sư thích nhất hạn

Tag: thiền sư thích nhất hạn

Bài thứ nhất: Mỉm cười với hiện tại

Thở vào, tâm tĩnh lặng / Tĩnh lặngThở ra, miệng mỉm cười / Mỉm cười Thở vào, an trú trong hiện tại / Hiện tạiThở ra, giây phút đẹp...