Tháng Sáu 19, 2024
Home Tags Triết học

Tag: Triết học

Quan niệm về công bình – Triết phẩm cộng hoà

Triết phẩm Cộng Hòa bắt đầu với câu hỏi vừa có nghĩa chính trị vừa có nghĩa đạo đức: Thế nào là dikaiosunè? Tiếng Pháp dịch chữ này là...