Tháng Sáu 19, 2024
Home Tags Bình thản với đời

Tag: Bình thản với đời

Bình thản với đời, thuận theo tự nhiên

Kỳ thực, trên đời này vốn có rất nhiều việc là không thể làm trước được, đến thời khắc thì nó sẽ đến, cũng không thể né tránh. Bạn chỉ có thể học cách đón nhận chúng với thái độ bình thản, tích cực mà thôi.