Tháng Sáu 19, 2024
Home Tags Hoàng Nhuận cầm

Tag: Hoàng Nhuận cầm

Chiếc lá đầu tiên – thơ Hoàng Nhuận Cầm

Chiếc lá đầu tiên Em thấy không, tất cả đã xa rồi Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ