Tháng Sáu 19, 2024
Home Tags Vận dụng tâm lý

Tag: vận dụng tâm lý

Hiệu ứng PyGMALION: Khi lời tiên đoán bỗng trở thành hiện thực

Hiệu ứng Pygmalion xảy ra khi niềm tin của bạn về những gì sẽ xảy ra thúc đẩy các hành động khiến kết quả đó...