안 녕 하세요!

Xin chào các bạn, Từ hôm nay chúng ta hãy cùng cafe2sach dành 10 phút mỗi ngày để học tiếng Hàn nhé. Buổi đầu tiên chúng ta sẽ học bảng chữ cái tiếng Hàn trước nha.

a.

10 nguyên âm cơ bản trong tiếng Hàn

-기본 모음

10 nguyên âm bao gồm: ㅏ/a/, ㅑ/ya/, ㅓ/eo/, ㅕ/yeo/, ㅗ/o/, ㅛ/yo/, ㅜ/u/, ㅠ/yu/, ㅡ/eu/, ㅣ/i/

Quy tắc học viết tiếng Hàn phần nguyên âm căn bản là viết từ trên xuống dưới, theo chiều từ trái qua phải.

Ví dụ:

– ơ/o : ㅓ : 안녕 = an nyeong

– ô : ㅗ소포 = xô p’ô, 항공 = hang gông

– u : ㅜ : 장문 = jang mun, 한국 = han guk.

b. 11 nguyên âm ghép

애 /ae/, 얘/yae/, 에/e/, 예/ye/, 와/wa/, 왜/we/, 외/ue/, 워/wo/, 웨/ue/, 위/uy/, 의/ưi/

Chú ý :

– ㅢ : ưi được đọc là “ưi” nếu nó là một từ độc lập hoặc đứng đầu tiên trong câu. ㅢ khi đứng giữa câu sẽ đọc là “ê”, đúng cuối câu hay cuối một từ vựng thì sẽ được đọc là “I”.

– Các nguyên âm tiếng Hàn thông dụng không đứng độc lập mà sẽ có phụ âm “ㅇ” đứng trước nó nếu đứng độc lập trong từ , trong câu.

Ví dụ :

không viết ㅗ mà viết là 오 : số năm

không viết ㅣ mà viết là 이 : hai , số hai

không viết ㅗ ㅣmà viết là 오 이 : dưa chuột

자음 – Phụ âm trong bảng chữ cái tiếng Hàn

a.

14 phụ âm cơ bản

Các nguyên âm và phụ âm kết hợp với nhau sẽ tạo ra các âm tiết có nghĩa nhất định. Vị trí nguyên âm trong một âm tiết sẽ được quyết định bởi nó là nguyên âm “ngang” hay nguyên âm “dọc”.

Ví dụ:

1. ㅏ/a/, ㅑ/ya/, ㅓ/eo/, ㅕ/yeo/, ㅣ/i/ là nguyên âm dọc. Các bạn sẽ viết ở phía bên phải của phụ âm đầu tiên trong âm tiết.

ㅈ + ㅓ = 저 (đọc là: chơ)

ㄴ + ㅏ = 나 (đọc là: na)

2. ㅗ/o/, ㅛ/yo/, ㅜ/u/, ㅠ/yu/, ㅡ/ư/ là nguyên âm ngang. Các bạn viết bên dưới phụ âm đầu tiên trong một âm tiết.

ㅂ + ㅜ = 부 (đọc là: bu)

ㅅ + ㅗ = 소 (đọc là: sô)

Tuy nhiên, nếu không có phụ âm nào ở vị trí đầu tiên thìㅇ (ng) sẽ được viết vào, chúng được gọi là âm câm và được coi là kí tự làm đầy.

b. Phụ âm cuối

Những phụ âm kết thúc một âm tiết được gọi làm phụ âm cuối, hoặc còn được gọi là받침 (batchim) của từ.

Ví dụ: 올, 닭, 꽃, 학, 간,있다, 없다 thì những phụ âm như: ㄹ, ㄺ, ㅊ, ㄱ, ㄴ,ㅆ, ㅄ được gọi là phụ âm cuối.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here