Đạo phật ngày nay – Thích Nhất hạnh

Tình cờ đọc cuốn đạo Phật ngày này, và mình muốn take note lại một số đoạn cực hay của cuốn sách...