BÀI HỌC ĐẦU TIÊN VỀ THỰC TẬP CHÁNH NIỆM

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN VỀ THỰC TẬP CHÁNH NIỆM - sư thầy Thích Nhất Hạnh (Trích trong sách “Quyền...