Cuộc hẹn trong mơ – Mỹ Tâm

Một ngày mộng mơ, mơ giấc mơ đôi ta gần nhau.Chỉ là khoảnh khắc, mà em thấy lâu thật lâu.Cánh chim bay...

Mùa hè buồn – Summer Sadness

Kiss me hard before you goSummertime sadness I just wanted you to knowThat baby, you the best I got...