Tháng Hai 6, 2023
Home Tags ChatGPT

Tag: ChatGPT

Khi người máy viết chuyện tình

Khi máy ChatGPT viết chuyện tình đồng giới , Mình yêu cầu bạn CHatGPT viết một câu chuyện tình đồng giới bằng tiếng Việt và bạn...

Học ngôn ngữ Python cho SEO

Bàn về Học ngôn ngữ Python - tác giả ChatGPT :) Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ, được sử...

Tìm hiểu ChatGPT qua các bài báo khoa học

Bạn có biết ChatGPT được đào tạo như thế nào không? ChatGPT "đơn giản" là một mô hình GPT-3 được tinh chỉnh với lượng dữ liệu nhỏ đáng ngạc...