Tháng Hai 24, 2024
Home Tags Chiếc lá đầu tiên

Tag: Chiếc lá đầu tiên

Chiếc lá đầu tiên – thơ Hoàng Nhuận Cầm

Chiếc lá đầu tiên Em thấy không, tất cả đã xa rồi Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ