Tháng Sáu 19, 2024
Home Tags đạo đức kinh

Tag: đạo đức kinh

Đạo Đức Kinh – Lão Tử

Đạo Đức Kinh - Lão Tử Có một vật hỗn độn mà thành trước cả trời đất Nó yên lặng, vô hình, đứng một mình mà không thay đổi vĩnh cửu, vận hành...