Tháng Sáu 25, 2024
Home Tags Deep learning

Tag: deep learning

giới thiệu về học máy

Tổng quan về học máy

Trong chuỗi bài viết về Deep learning, bài đầu tiên này mình sẽ khái quát về các kiến thức về Machine learning hay còn...