Tháng Sáu 19, 2024
Home Tags Duyên em

Tag: Duyên em

Duyên Phận

Duyên như thế, phận cũng đã an bài. Như linh hồn dõi một sớm mai sương. Lạnh hơn cả hồn thơ Hàn Mặc...