Tháng Mười Một 30, 2023
Home Tags Giữ gìn khẩu nghiệp

Tag: Giữ gìn khẩu nghiệp

Khẩu nghiệp trong phật giáo

1. Hãy thận trọng với ác nghiệp Khẩu nghiệp cũng chính là ác nghiệp, bởi vì theo Đạo Phật, bất cứ sự vật, sự việc gì...