Tháng Sáu 19, 2024
Home Tags Học không giám sát

Tag: học không giám sát

giới thiệu về học máy

Tổng quan về học máy

Trong chuỗi bài viết về Deep learning, bài đầu tiên này mình sẽ khái quát về các kiến thức về Machine learning hay còn...