Tháng Sáu 19, 2024
Home Tags Học máy

Tag: học máy

giới thiệu về học máy

Tổng quan về học máy

Trong chuỗi bài viết về Deep learning, bài đầu tiên này mình sẽ khái quát về các kiến thức về Machine learning hay còn...

Mô hình sinh cho phát hiện đối tượng với lượng nhỏ dữ liệu

Bài viết hoàn toàn viết dựa trên bản dịch của bài báo khoa học, tác giả chỉ đọc và khái quát lại, không đầu tư kĩ lượng về cơ bản chỉ để học nên bạn đọc có bình luận, comment xin nêu bên dưới. Tác giả xin cảm ơn