Tháng Chín 22, 2023
Home Tags Nghệ thuật không nói

Tag: Nghệ thuật không nói

Nghệ thuật không nói

Không nói là một thực tập thương yêu Đạo Bụt có phương pháp gọi là tịnh khẩu. Tịnh khẩu tức là không nói, làm cho miệng...