Tháng Sáu 19, 2024
Home Tags Nguyễn tư

Tag: nguyễn tư

Tương tư

Từ ngày gặp nàng hồn mộng với mơ, Bao nhiêu chữ nghĩa đem thơ ghép vần. Nàng chê thơ ấy, nên phần ghét...