Tháng Ba 30, 2023
Home Tags Nhớ

Tag: nhớ

Duyên Phận

Duyên như thế, phận cũng đã an bài. Như linh hồn dõi một sớm mai sương. Lạnh hơn cả hồn thơ Hàn Mặc...