Tháng Sáu 24, 2024
Home Tags Nỗi lòng buồn

Tag: nỗi lòng buồn

Những ngày buồn

Có những ngày muốn bỏ sách, bỏ thơChỉ lặng im ngồi cạnh nhau mà thởBởi nhận ra cuộc đời ngoài kia đóCứ nói nhiều mà có hiểu nhau đâu?