Tháng Mười Hai 7, 2023
Home Tags Pháp thoại làng mai

Tag: pháp thoại làng mai

Bài thứ nhất: Mỉm cười với hiện tại

Thở vào, tâm tĩnh lặng / Tĩnh lặngThở ra, miệng mỉm cười / Mỉm cười Thở vào, an trú trong hiện tại / Hiện tạiThở ra, giây phút đẹp...