Tháng Sáu 25, 2024
Home Tags Rudyard Kipling

Tag: Rudyard Kipling

Bài thơ nếu của tác giả Rudyard Kipling

"Nếu con có thể bình tâm khi mà tất cả Hết thảy kinh hoàng và đổ lỗi cho con Nếu con vẫn vững...