Tháng Mười Hai 7, 2023
Home Tags Sở khanh

Tag: sở khanh

Ai đem cho ta nỗi khổ này

Anh T - bạn học. Trong lúc tea break, 2 anh em ngồi cùng bàn uống cafe, nói đủ chuyện trên đời cả. Trong những câu chuyện 2 anh...