Tháng Sáu 19, 2024
Home Tags Thích nhất hạnh

Tag: Thích nhất hạnh

Đám mây không bao giờ chết

Đám mây không bao giờ chết Khi ta nhìn lên bầu trời và không thấy đám mây mà ta yêu quý đâu nữa, ta nghĩ...

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN VỀ THỰC TẬP CHÁNH NIỆM

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN VỀ THỰC TẬP CHÁNH NIỆM - sư thầy Thích Nhất Hạnh (Trích trong sách “Quyền Lực Đích Thực” của Thiền sư Thích...