Tháng Sáu 19, 2024
Home Tags Thiền sư thích nhất hạnh

Tag: thiền sư thích nhất hạnh

Danh ngôn thiền sư Thích Nhất Hạnh

Danh ngôn thiền sư Thích Nhất Hạnh

Nghệ thuật không nói

Không nói là một thực tập thương yêu Đạo Bụt có phương pháp gọi là tịnh khẩu. Tịnh khẩu tức là không nói, làm cho miệng...

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN VỀ THỰC TẬP CHÁNH NIỆM

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN VỀ THỰC TẬP CHÁNH NIỆM - sư thầy Thích Nhất Hạnh (Trích trong sách “Quyền Lực Đích Thực” của Thiền sư Thích...