Tháng Mười Hai 7, 2023
Home Tags Thiền sư

Tag: thiền sư

Đám mây không bao giờ chết

Đám mây không bao giờ chết Khi ta nhìn lên bầu trời và không thấy đám mây mà ta yêu quý đâu nữa, ta nghĩ...