Tháng Sáu 19, 2024
Home Tags Trí tuệ nhân tạo

Tag: trí tuệ nhân tạo

Mô hình sinh cho phát hiện đối tượng với lượng nhỏ dữ liệu

Bài viết hoàn toàn viết dựa trên bản dịch của bài báo khoa học, tác giả chỉ đọc và khái quát lại, không đầu tư kĩ lượng về cơ bản chỉ để học nên bạn đọc có bình luận, comment xin nêu bên dưới. Tác giả xin cảm ơn

Làm sao để xây dựng một model GAN 1D bằng Keras

Định nghĩ GAN model GAN viết tắt của Genneative Adversarial Networks là một kiến trúc học sâu cho quá trình đào tạo models sinh, model là một...