Tháng Chín 29, 2023
Home Tags Tương tư

Tag: tương tư

Tương tư

Từ ngày gặp nàng hồn mộng với mơ, Bao nhiêu chữ nghĩa đem thơ ghép vần. Nàng chê thơ ấy, nên phần ghét...