Tháng Hai 7, 2023
Home Tags AI

Tag: AI

EBook Làm sao để xây dựng nghề nghiệp của bạn trong AI

How to build your career in AI Làm sao để xây dựng nghề nghiệp của bạn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo...

Tìm hiểu ChatGPT qua các bài báo khoa học

Bạn có biết ChatGPT được đào tạo như thế nào không? ChatGPT "đơn giản" là một mô hình GPT-3 được tinh chỉnh với lượng dữ liệu nhỏ đáng ngạc...