Tháng Bảy 16, 2024
Home Tags Câu xin chào trong tiếng Hàn

Tag: câu xin chào trong tiếng Hàn

Ý nghĩa của câu xin chào tiếng Hàn

Chúng ta vẫn thầy người Hàn chào nhau là “안녕하세요?”. “안녕하세요?” với dấu “?” ở cuối câu có phải là câu hỏi hay không? Chúng...