Chúng ta vẫn thầy người Hàn chào nhau là “안녕하세요?”. “안녕하세요?” với dấu “?” ở cuối câu có phải là câu hỏi hay không?

Chúng ta dịch ra tiếng Việt là “Xin chào”. Nhưng ý nghĩa thực sự của câu chào này là gì? Trong từ điển Hán Hàn, “안녕” (安寧) được hiểu là: “아무 탈 없이 편안함”, tiếng Việt có thể hiểu là an nhiên, bình an.

Khi gắn đuôi ‘하다’ thì 안녕하다 được biến thành tính từ bình an. Đuôi ‘세요’ ở đây là đuôi câu hỏi lịch sự, không phải đuôi câu ‘세요’ mệnh lệnh. Như vậy, “안녕하세요?” có nghĩa là: “아무 탈 없이 편안하세요?”, T

iếng Việt hiểu là:

Bạn vẫn sống an nhiên, bình an chứ?

Câu này cũng khá gần nghĩa với câu: “건강하세요?” nghĩa là: Bạn vẫn khỏe chứ? Trên thực tế chúng là dịch theo nghĩa “khỏe” nghe sẽ thuận tai hơn. Khi chúng ta thấy người Hàn hỏi: “(당신의)부모님은 안녕하세요?/ 안녕하십니까?” .

Vậy câu này không thể dịch là “Xin chào bố mẹ bạn” mà phải hiểu là: Bố mẹ của bạn vẫn bình an, khỏe mạnh chứ?

Hay trong câu “한동안 안녕하셨어요?” sẽ được hiểu là: Thời gian qua bạn vẫn bình an chứ? Tương tự như vậy, trong câu “당신의 오늘은 안녕한가요?” sẽ phải hiểu là: Ngày hôm nay của bạn có bình an không?

Hay như tựa đề bài báo “한반도의 기후변화는 안녕하신가요?” sẽ phải hiểu là: Biến đổi khí hậu trên bán đảo Hàn có đang ổn không?

Từ “안녕” còn có một ý nghĩa nữa là “an ninh”. Ví dụ với câu: “혁명군이 패배한 후에 정부군은 안녕과 질서를 회복하였다”, chúng ta hiểu là: Lực lượng chính phủ tái lập an ninh và trật tự sau khi quân đội cách mạng bị đánh bại.Vậy tại sao người Hàn khi gặp nhau lại hỏi nhau có bình an hay không? Theo nghiên cứu, trên thế giới chỉ có duy nhất Hàn Quốc là đất nước dùng câu “hỏi về sự bình an” để làm câu chào hỏi. Câu chào có chữ “안녕” bắt đầu được sử dụng nhiều từ nửa sau thế kỉ XX.

Khi theo học tại Hàn Quốc và hỏi Gs giảng dạy về vấn đề này, mình đã nhận được câu trả lời rằng: có lẽ bởi vì Hàn Quốc là đất nước nhỏ bé, từng phải chịu chiến tranh và chia cắt trong lịch sử (ngay cả hiện giờ Hàn Quốc vẫn chưa hòa bình mà đang trong tình trạng đình chiến với Bắc Hàn), nên vấn đề “bình an” hay “an ninh” luôn là vấn đề người Hàn quan tâm hàng đầu. Biểu hiện hài hước khi dùng câu chào này: 아들: 아버지, 안녕하세요? (Con trai: Bố ơi, bố có bình an không ạ?)아버지: 너 때문에 안녕하지 못해! (Bố: Vì mày nên tao không thể bình an được!) 😀

Tài liệu tham khảo: https://brunch.co.kr/@parkdabin/493http://legacy.www.hani.co.kr/…/009100003200308291911132…

Tiếng Hàn cho du học sinh

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here