Tháng Sáu 25, 2024
Home Tags Găp gỡ

Tag: Găp gỡ

Một cuộc gặp gỡ

Tôi nhận được một cuộc gọi của nàng, nàng bảo nàng đang ở Quảng Ninh và không có xe đón, lúc đó đã là 8h tối, nàng bảo tôi rằng nàng...