Tháng Sáu 25, 2024
Home Tags Nỗi niềm riêng

Tag: nỗi niềm riêng

Đeo Kính – tư Phong

Muốn nói ra mà không dám (không được)nói, Muốn gửi vài dòng mà lại sợ lời trôi. Mong cho thu xa đừng hờn...