Muốn nói ra mà không dám (không được)nói,


Muốn gửi vài dòng mà lại sợ lời trôi.


Mong cho thu xa đừng hờn dỗi,


Thương trăm lần, cũng lại lạnh bờ môi.


Thôi che lại, che đi dòng cảm xúc,


Che nỗi niềm riêng tư dấu kín đời,


Thà một mình, cô đơn gối chiếc


Mong yên Bình đến mắt biếc nàng thơ.

Tư Phong Korea 11/2022

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here