Tháng Tư 14, 2024
Home Tags Sst buồn về cuộc sống

Tag: sst buồn về cuộc sống

Stt về cuộc sống của tôi

Ôi có những ngày lạ lắm, cuộc sống như mời gọi ta, bảo ta phải hạnh phúc. Có những ngày ta nghĩ về quá khứ vỗ về, hiện tại...