Ôi có những ngày lạ lắm, cuộc sống như mời gọi ta, bảo ta phải hạnh phúc. Có những ngày ta nghĩ về quá khứ vỗ về, hiện tại vô ưu và tương lai ngời sáng.

Làm chủ vận mệnh, làm chủ cảm xúc
làm chủ vận mệnh, làm chủ cảm xúc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here