Tháng Sáu 24, 2024
Home Tags Thơ bà ngoại

Tag: thơ bà ngoại

Bà ngoại kính yêu

B Đã 8 năm trôi qua, ngày này 8 năm trước đây là ngày bà ngoại tôi ra đi. Vì căn bệnh thận bà mất trẻ,...