Tháng Bảy 16, 2024
Home Tags Thơ về bà

Tag: Thơ về bà

Bà ngoại kính yêu

B Đã 8 năm trôi qua, ngày này 8 năm trước đây là ngày bà ngoại tôi ra đi. Vì căn bệnh thận bà mất trẻ,...