Tháng Sáu 19, 2024
Home Tags Tiếng hàn cho du học sinh

Tag: tiếng hàn cho du học sinh

Top 20 câu nói một mình hay nghe trong tiếng hàn

𝗧𝗢𝗣 𝟮𝟬 𝗰𝐚̂𝘂 𝗻𝗼́𝗶 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 (혼잣말) 𝗵𝗮𝘆 𝗻𝗴𝗵𝗲 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗲̂́𝗻𝗴 𝗛𝗮̀𝗻 1. 아이고 (Aigu ): Ôi! 2. 어떻하지?: Làm thế nào nhỉ?