𝗧𝗢𝗣 𝟮𝟬 𝗰𝐚̂𝘂 𝗻𝗼́𝗶 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 (혼잣말) 𝗵𝗮𝘆 𝗻𝗴𝗵𝗲 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗲̂́𝗻𝗴 𝗛𝗮̀𝗻

1. 아이고 (Aigu ): Ôi!

2. 어떻하지?: Làm thế nào nhỉ?

3. 짜증나네! : Bực nhỉ!

4. 와 미치겠네!: Ôi điên mất!

5. 난 왜 이러지?/왜 이럴까?Sao mình lại như này nhỉ?

6. 헐 : Eo ơi, vãi

7. 빨리빨리 끝내야지 : Phải làm nhanh nhanh xong mới được

8. 세상에! : Trời ơi

9. 그게 뭐지?: Cái gì thế nhỉ?

10. 그 때 왜 그랬지? Lúc đó sao mình lại như thế nhỉ?

11. 이렇게 한번 해 볼까? Thử làm thế này liệu được không nhỉ?

12. 자야겠다! : Phải đi ngủ thôi!

13. 쉬어야겠다! : Phải nghỉ mới được!

14. 나가야지: Phải ra ngoài tí nhỉ.

15. 오늘 뭘 할까?: Hôm nay làm gì nhỉ?

16. 밥 먹어야지! Phải ăn cơm chứ nhỉ.

17. 난 안 될 거야 :Mình chắc không được rồi.

18. 그러지 말았어야 되는데: Lẽ ra mình không nên làm như vậy

19. 이랬으면 어땠을까?: Nếu lúc ấy mình làm vậy thì sẽ thế nào nhỉ?

20. 핸드폰이 어딨더라 :Điện thoại đâu rồi nhỉ?

Ngoài những câu này ra, bạn còn biết câu nào nữa thì comment bên dưới nhé!

Tiếng Hàn cho du học sinh

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here