Tháng Ba 31, 2023
Home Tags Trọc phú tri thức

Tag: Trọc phú tri thức

Khi trọc phú, trí thức, và Nietzsche cùng bước vào một quán bar

𝐀𝐠𝐚𝐢𝐧, 𝐡𝐨𝐰 𝐝𝐞𝐞𝐩 𝐜𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐦𝐞𝐭𝐚 𝐛𝐞? TL; DR: Rất dài, nhiều chữ ít hình. Về trọc phú, meta trọc phú, và original trí thức

𝗞𝗵𝗶 𝘁𝗿𝗼̣𝗰 𝗽𝗵𝘂́, 𝘁𝗿𝗶́ 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰, 𝘃𝗮̀ 𝗡𝗶𝗲𝘁𝘇𝘀𝗰𝗵𝗲 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝗯𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝘃𝗮̀𝗼 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗾𝘂𝗮́𝗻 𝗯𝗮𝗿

𝗗𝗶𝗲̂̃𝗻 𝗯𝗶𝗲̂́𝗻: Anh Hoàng Hối Hận là một kol, được mời dự lễ phát biểu của đại học Fulbright, và cho ra đời bài viết viral...