Tháng Tư 14, 2024
Home Tags Trọc phú tri thức

Tag: Trọc phú tri thức

Khi trọc phú, trí thức, và Nietzsche cùng bước vào một quán bar

𝐀𝐠𝐚𝐢𝐧, 𝐡𝐨𝐰 𝐝𝐞𝐞𝐩 𝐜𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐦𝐞𝐭𝐚 𝐛𝐞? TL; DR: Rất dài, nhiều chữ ít hình. Về trọc phú, meta trọc phú, và original trí thức