Giờ là giây phút đầu tiên của năm mới. Cũng muốn viết một đôi dòng để khai bút cho chính mình vào những giờ khắc của năm mới. Hi vọng rằng năm mới mình sẽ thực hiện được những gì mình đã làm và luôn hướng tới.

Có lẽ không phải lúc nào mình cũng sẵn sàng cho mình những thứ trong cuộc sống nhưng giờ cũng không phải lúc tổng kết cho năm cũ mà là lúc viết về những mục tiêu trong năm mới.

Chúc mình luôn kiên cường và bản lĩnh theo con đường mà mình đã theo đuổi. Chúc mình luôn nhìn về lí do đã bắt đầu để tiếp tục cố gắng. !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here