Hôm nay là ngày 8/3 ngày quốc tế phụ nữ. Lâu rồi mình không viết nhiều cảm xúc cá nhaân leên blog nfày nuữa, mà chủ yếu là bạn khác viết. Vì có lẽ giãi bày nhiều thứ hóa ra lại làm người ta không hiểu miình, vfà chính mình cũng hoài nghi mình nữa.

Bàn phím thực sự hơi chậm vì miình dđagn chaạy m todreelen máy tính, kể ra mà mang cái mac lên lab chắc sẽ quay vào môt chỗ viết blog.

Nhưng ở lab mình có máy sever dđrdeder lamàm việc cảm giác thật thích.

Thôi đăng tạm ảnh con gái lên rồi làm vc tiếp vậy. Yêu và nhớ con gái nhiều lắm.

to be honest, yesterday, I dream about her, my daughter.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here